O mnie
mgr Dorota Wójcik - Małek

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziałach Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, na Oddziale Neurologii Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Od maja 2011 roku pracuję jako psycholog w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Poza dyplomem ukończenia psychologii, posiadam również Certyficate of Proficiency In English, potwierdzający moją biegłość w języku angielskim na poziomie C2.

W swojej prywatnej praktyce pracuję w podejściu psychodynamicznym z osobami dorosłymi. Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę swoje umiejętności. Swoją pracę regularnie superwizuję.


Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznegomgr Katarzyna Serafin - Wójcik

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkoleniapsychoterapeutycznego, które jest organizowane przezOddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. drJózefa Babińskiego w Krakowie.
Szkolenie to jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Swoje doświadczenie kliniczne oraz psychoterapeutyczne zdobyłam w pracy indywidualnej z pacjentem oraz z grupą w Szpitalu Uniwersyteckim im. Mikołaja Kopernika, Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego, Zakładzie Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskim Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Obecnie poza gabinetem pracuję w Myślenickim Centrum Psychoterapii, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci, a także w Krakowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej gdzie udzielam konsultacji indywidualnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.W swojej pracy wykorzystuję podejście psychodynamiczne. Bazując na relacjiterapeuta-pacjent pozwala dotrzeć do źródła problemu i objawów, któreutrudniają codzienne funkcjonowanie.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.