O mnie
mgr Dorota Wójcik - Małek

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziałach Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, na Oddziale Neurologii Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Od maja 2011 roku pracuję jako psycholog w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Poza dyplomem ukończenia psychologii, posiadam również Certyficate of Proficiency In English, potwierdzający moją biegłość w języku angielskim na poziomie C2.

W swojej prywatnej praktyce pracuję w podejściupsychodynamicznym z  osobami dorosłymi.Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę swoje umiejętności. Swoją pracęregularnie superwizuję.

Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego TowarzystwaPsychologicznego oraz Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznego.

mgr Katarzyna Serafin - Wójcik

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego,które jest organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.
Szkolenie to jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Swoje doświadczenie kliniczne oraz psychoterapeutyczne zdobyłam w pracy indywidualnej z pacjentem oraz z grupą w Szpitalu Uniwersyteckim im. Mikołaja Kopernika, Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego, Zakładzie Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskim Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Obecnie poza gabinetem pracuję w Myślenickim Centrum Psychoterapii, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci, a także w Krakowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej gdzie udzielam konsultacji indywidualnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.W swojej pracy wykorzystuję podejście psychodynamiczne. Bazując na relacji terapeuta-pacjent pozwala dotrzeć do źródła problemu i objawów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


mgr Kamila Wójcik


Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym, które realizuję w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoje doświadczenie kliniczne oraz psychoterapeutyczne zdobyłam w pracy indywidualnej z pacjentami w Szpitalu im.L. Rydygiera na Oddziałach: Toksykologii z Pododdziałem Detoksykacji, Chirurgii Szczękowo -Twarzowej, Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Stale poszerzam swoją wiedzę oraz doświadczenie terapeutyczne korzystając z praktyk, aktualnie również w ramach Kursu "Psychoterapia praktyczna" - organizowanego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii UJ CM. W swojej pracy terapeutycznej z pacjentem korzystam z podejścia psychodynamicznego, które pozwala mi dogłębnie zrozumieć problematykę struktury osobowości człowieka, a co za tym idzie – daje możliwość skutecznej pracy z drugim człowiekiem w obrębie jego problemów.