Oferta


Cennik - Dorota Wójcik-Małek

Konsultacja psychologiczna (1 – 3 spotkań) – (50 min) 130 zł
Psychoterapia indywidualna (poprzedzona konsultacją/ami) – (50 min) 120 zł
Konsultacja par (1 - 3 spotkań) - (50min) 140 zł
Psychoterapia par (poprzedzona konsultacją/ami) - (50 min) 120 zł
Trening funkcji poznawczych (np. po udarach, po wypadkach, poprzedzony konsultacją) – (40 min) 80 zł
Wydanie opinii psychologicznej - 150 zł


Psychological consult in English (1 – 3 sessions) – (50 min) 170 PLN
Individual psychotherapy in English – (50 min) 150 PLN
Training of cognitive functions in English (i.e. after strokes or accidents) – (40 min) 140 PLN
Psychological couple's consult in English (1 – 3 sessions) – (50 min) 200 PLN
Couple therapy in English (50 minutes) - 170 PLN
Psychological opinion – 170 PLN


Badania psychologiczne:
Badanie inteligencji (Skala Inteligencji Wechslera WAIS - R) - 180 zł
Badanie neuropsychologiczne (Test Pamięci Wzrokowej Bentona BVRT, figura Reya, Test DUM) - 120 zł
Badanie osobowości (NEO - PI - R) - 120 zł
Badanie osobowości (NEO - FFI) - 80 zł
Badanie przesiewowe w kierunku otępienia (MMSE, CDT, ACE- III) - 100 zł