Oferta


Spotkania indywidualne:
Konsultacja psychologiczna (1 – 3 spotkań) – (50 min) 100 zł
Psychoterapia indywidualna (poprzedzona konsultacją/ami) – (50 min) 90 zł
Trening funkcji poznawczych (np. po udarach, po wypadkach, poprzedzony konsultacją) – (40 min) 80 zł
Wydanie opinii psychologicznej - 100 zł
Psychological consult in English (1 – 3 sessions) – (50 min) 170 PLN
Training of cognitive functions in English (i.e. after strokes or accidents) – (40 min) 130 PLN
Individual psychotherapy in English – (50 min) 150 PLN
Psychological opinion – 150 PLN


Badania psychologiczne:
Badanie inteligencji (Skala Inteligencji Wechslera WAIS - R) - 180 zł
Badanie neuropsychologiczne (Test Pamięci Wzrokowej Bentona BVRT) - 70 zł
Badanie osobowości (NEO - PI - R) - 100 zł
Badanie osobowości (NEO - FFI) - 70 zł
Badanie przesiewowe w kierunku otępienia (MMSE, CDT) - 70 zł